Hvor mye er for mye?

Det finnes ingen absolutt grense for hva som er for mye alkohol, men jo mer du drikker, jo større er faren for skadevirkninger. Det er også biologiske forskjeller som gjør at menn tåler mer alkohol enn kvinner.

WHO definerer storforbruk som mer enn 14 alkoholenheter hver uke for kvinner og mer enn 21 for menn. For å få oversikt over ditt alkoholforbruk kan AUDIT-testene være et godt hjelpemiddel.

Hva er skadevirkningene?

Alle er kjent med at alkohol gir nedsatt reaksjonsevne og koordinering, og aldri bør kombineres med bilkjøring, bruk av maskiner eller båt.

Det er mindre kjent at andre helseskader også henger sammen med alkoholbruk. Høyt alkoholforbruk øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, hudsykdommer, benskjørhet og kreft.

Alkoholbruk kan også gi kortvarige atferdsproblemer eller psykiske problemer. Til tross for at alkohol på kort sikt kan virke positivt på enkelte symptomer ved angst og depresjon, vil den på lengre sikt kunne bidra til å opprettholde eller forsterke dem.