Verdier til venstre er det bryggeren har oppgitt. Verdiene til høyre er det som er målt.

Øltype Bryggerens OG Bryggerens FG Bryggerens abv Avlest OG Avlest FG ABV
Pils 1,055 1,010 5,9 % 1,048 1,011 4,9 %
Pils 1,053 1,010 5,5 % 1,048 1,006 5,4 %
APA 1,067 1,014 7,0 % 1,057 1,013 5,7 %
#13 1,046 1,010 4,8 % 1,039 1,005 4,3 %
Ipa 1,062 1,012 7,0 % 1,064 1,012 6,8 %