Stadig flere brygger sitt eget øl, men det å vite hva ølet faktisk inneholder kan være vanskelig hjemme på kjøkkenbenken. Selv når man kjenner alle ingrediensene er det vanskelig å måle innholdet av alkohol og andre stoffer i øl. Nå skal Oslo amatørbryggerlaug, med støtte fra Helsedirektoratet, gi hjemmebryggere tilgang til laboriatorieundersøkelser av ølet sitt.

Helsedirektoratet deler hvert år ut midler til organisasjoner som jobber med rus, og i år har Oslo Amatørbryggerlaug fått innvilget støtte til prosjektet «Vit hva du drikker». Målet med prosjektet er å gi hjemmebryggere og andre ølinteresserte mer kunnskap om helseeffekter av øl og alkohol. Som en del av dette, skal Oslo amatørbryggerlaug bygge opp et laboratorium, i tillegg til å drive informasjonsarbeid og arrangere en konkurranse i å brygge øl med lite alkohol.

Hjemmebryggere opplever ofte at de har et sunt forhold til alkohol, men har samtidig 3-4 tappekraner med øl stående i stua, og mange ølinteresserte «samler» på øl i den form av at de prøver å smake flest mulig. Å påpeke at en slik hobby kan være usunn er et budskap som det er vanskelig å nå fram med. De fleste vil mene at de ikke er potensielle alkoholmisbrukere, da de ikke operer med «grøftefyll», selv om de har et jevnt høyt alkoholforbruk.

Oslo Amatørbryggerlaug starter derfor med et tredelt prosjekt. Informasjon om hva som er i øl og skadevirkninger er første del, mens arbeidet med å bygge opp et laboratorium der hjemmebryggere kan få målt ølet sitt på skikkelig utstyr vil være den største delen. Bryggerlauget kjøper derfor inn alkoholmåleapparat som skal brukes både på bryggeriet og i samarbeid med andre hjemmebryggerlag landet over.

Med målemaskinen blir det også mulig å gjennomføre hjemmebryggerkonkurranser i lavalkoholholdige øl og faktisk måle hva alkoholmengden i ølet, og det vil bli gjennomført både landsdekkende og lokale konkurranser - med statlige sponsede premier.

Prosjektet er landsdekkene, med Oslo Amatørbryggerlaug i spissen i samarbeid med Salten Bryggerlag, Nedre Romerike Bryggerlaug, Det gode øls klubb, Bergen ølfestival og Grenland Bryggerlag.

Oslo Amatørbryggerlaug er en frivillig organisasjon som ble startet i 2012, og som leier et lokale i Golia Velhus der de har installert et 70 liters hjemmebryggeri for medlemmer og kursdeltagere. Medlemmene booker bryggerilokalet på forhånd og brygger sine egne øl på bryggeriet, og har fellesbrygginger og samlinger om f.eks å lage øloppskrifter, ølsmaking og usmaker i øl.

Kontaktpersoner:

  • Per Øyvind Arnesen, telefon 930 64 405
  • Gustav Foseid, telefon 920 16 556