Verdier til venstre er det bryggeren har oppgitt. Verdiene til høyre er det som er målt.

Øltype OG angitt OG målt FG angitt FG målt Alkohol angitt Alkohol målt
Bitter 1,036 1,037 1,015 1,015 2,8 % 2,8 %
Mild 1,040 1,042 1,015 1,015 3,3 % 3,5 %
Mild 1,036 1,032 1,010 1,008 3,4 % 3,1 %
Wit 1,030 1,030 1,008 1,006 2,9 % 3,1 %
Wit 1,048 1,052 1,021 1,011 3,5 % 5,2 %
Imperial Saison-ish 1,130 1,109 1,020 1,019 14,5 % 14,6 %
Berliner Weisse med frukt 1,028 1,032 1,002 1,005 3,1 % 3,4 %
Imperial stout 1,104 1,106 1,029 1,026 9,8 % 10,8 %
Porter 1,046 1,046 1,025 1,018 3,0 % 3,6 %
Frukt-IPA 1,035 1,042 1,008 1,006 3,6 % 4,7 %
Blå Jul 1,062 1,061 1,012 1,012 6,6 % 6,4 %
American IPA 1,055 1,068 1,015 1,017 5,4 % 6,6 %
Black IPA 1,090 1,094 1,010 1,017 10,5 % 10,3 %
Kölsch 1,056 1,049 1,010 1,004 6,0 % 5,9 %
Bock   1,079 1,021 1,018 9,0 % 8,1 %
Irish red 1,076 1,050 1,010 1,004 8,5 % 6,0 %
Stout 1,100 1,088 1,029 1,027 9,9 % 8,1 %
Engelsk IPA 1,052 1,057 1,010 1,007 5,5 % 6,6 %
Saison 1,057 1,054 1,006 1,004 6,7 % 6,5 %
Belgisk blonde 1,060 1,059 1,010 1,010 6,6 % 6,4 %
Wit 1,043 1,042 1,010 1,009 4,3 % 4,3 %
APA 1,055 1,053 1,013 1,009 5,5 % 5,8 %
Amerikansk IPA 1,048 1,050 1,008 1,005 5,2 % 5,9 %
Imp stout 1,108 1,100 1,032 1,027 10,3 % 9,8 %