Verdier til venstre er det bryggeren har oppgitt. Verdiene til høyre er det som er målt.

Øltype FG angitt OG angitt Alkohol angitt FG målt OG målt Alkohol målt
Breakfast Table IPA 1,014 0 7,60 % 1,0065 1,0655 7,80 %
IPA 1,009 1,058 6,40 % 1,0068 1,0619 7,24 %
APA 1,012 1,048 4,70 % 1,0125 1,0481 4,58 %
APA     5,50 % 1,0087 1,052 5,64 %
Int. Lager 1,01 1,048 5,00 % 1,0096 1,04777 4,92 %
Belgisk Dobbel/enkel 1,01 1,049 5,30 % 1,0108 1,05397 5,62 %
IPA     6,20 % 1,0148 1,06082 6,00 %
Munich Dunkel 1,018 1,058 5,30 % 1,0158 1,05474 5,04 %
N Juleøl 1,013 1,076 8,30 % 1,0190 1,07419 7,28 %